background

KOKU GİDERİCİ ÜRÜNLERİN KULLANIMI

Sanayi tesislerinin çoğalması, şehirlerimizin plansız büyümesi, yaşam alanlarımızda kötü koku sorunu oluşturmuştur.

Kaynağında sorunu çözmek en doğru yaklaşımdır. FANTASTIC KOKU GİDERİCİ ürünler, kötü kokuyu kaynağında çözer.

Koku Giderici ürünlerimiz, kötü koku moleküllerini bağlar, su ve karbondioksite dönüştürür.

FANTASTIC KOKU GİDERİCİ KULLANIM ALANLARI:

 • Kentsel katı atık aktarma, ayrıştırma ve işleme tesisleri,
 • Atık su arıtma ve şehir kanalizasyon ağları,
 • Fabrika proses bacaları,
 • Restoran, yemek fabrika bacaları,
 • Katı atık depolama alanları,
 • Kompost tesisleri,
 • Hayvan barınakları, küçük ve büyükbaş hayvan çiftlikleri…

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

 • Tesisinizde koku ölçümü yapılır.
 • Koku kaynağınıza uygun ürün belirlenir.
 • Tesisinize uygun proje çıkarılır.
 • Hazırlanan proje kurulur ve devreye alınır.

AVANTAJLARI:

 • Scrubber, biofiltre ve diğer yöntemlere göre uygun yatırım ve işletme maliyeti,
 • Kolay işletme,
 • Olfaktometrik yöntem ile ölçülebilirlik.
Sonuç olarak, kötü kokular ortadan kalkar, yaşam kalitemiz yükselir.